Zastosowanie worków filtracyjnych

Zapewnienie dopływu oczyszczonego z zanieczyszczeń stałych powierza jest obecnie bardzo ważną kwestią w branży budowlanej. Wszystkie budynki użyteczności publicznej muszą spełniać pod tym względem ściśle określone normy. Bez filtracji powietrza nie może się też obejść większość branż przemysłowych. Sieci wentylacyjne i nawiewowe mogą sprawnie działać dzięki różnorodnym filtrom, które zatrzymują szkodliwe substancje oraz eliminują z powietrza przykre zapachy. Najczęściej używane filtry powietrza zamykają się w kilku podstawowych rodzajach. Są to filtry kieszeniowe, kasetowe, kompaktowe oraz filtry tłuszczowe. 

Dobry worek filtracyjny

worki filtracyjneWłaściwie wykonane worki filtracyjne są podstawą sprawnego funkcjonowania filtra. Znajdują one zastosowanie w bardzo wielu miejscach i od otoczenia oraz rodzaju zanieczyszczeń. Dlatego też ich konstrukcja jest ściśle dostosowana pod względem struktury, przepuszczalności oraz użytej tkaniny lub włókniny filtrującej. Jako medium filtracyjne w workach najczęściej wykorzystuje się bardzo trwałe i mocne tworzywa sztuczne takie jak polipropylen, poliester, poliimid, a także meta – aramid. Zastosowanie tych materiałów pozwala na uzyskanie doskonałego filtra redukującego lub eliminującego w całości pyły i drobne cząstki, które znajdują się w powietrzu. Worek filtracyjny to jeden z najprostszych środków służących do oczyszczania powietrza. Znajduje on szerokie zastosowanie w takich branżach przemysłu jak lakiernictwo, produkcja żywności, branża chemiczna, drzewna lub samochodowa. Producenci do wytwarzania worków filtracyjnych używają najnowszych technologii dzięki czemu są one wyjątkowo efektywne i trwałe. Zastosowanie nowoczesnych rozwiązań pozwala na uzyskanie produktów o bardzo dobrych parametrów szczelności, pyłochłonności i wytrzymałościowych. Bardzo częstą praktyką wśród producentów jest wzbogacanie konstrukcji worków filtracyjnych o dodatkowe obróbki w celu poprawienia ich właściwości. Przykładem może być powierzchniowa modyfikacja nadająca workom filtracyjnym cechy antyelektrostatyczne lub oleohydrofobowe.

Bardzo ważną cechą worków filtracyjnych jest możliwość ich profesjonalnej regeneracji dzięki przeprowadzeniu czyszczenia strukturalnego. Najnowsze dostępne technologie czyszczenia strukturalnego gwarantują w stu procentach przywrócenie pierwotnych parametrów i sprawności filtracyjnej worków. Niektórzy producenci worków filtracyjnych oferują odpłatnie usługę regeneracji co pozwala uniknąć ponownych, wyższych wydatków na zakup nowego produktu.Najlepszym sposobem na zapoznanie się z bogatą ofertą producentów będzie odwiedzenie stron internetowych producentów gdzie można zapoznać się z dokładnym opisem wszystkich produktów.