Zastosowania stali do nawęglania

Stal jest jednym z najbardziej zróżnicowanych, występujących na ziemi surowców. Co ciekawe, jej zróżnicowanie nie jest jej naturalną cechą, a wiąże się z działalnością człowieka. Aby wzmocnić poszczególne właściwości stali, zaczęto łączyć ja z różnego rodzaju substancjami chemicznymi, w wyniku czego powstało wiele różnych gatunków stali.

Właściwości stali do nawęglania

stal 16hg do nawęglaniaDo stali dodawanych jest wiele różnych składników chemicznych. Przykładem może być stal 16hg do nawęglania, która, zgodnie z nazwą, powstała w wyniku nasycaniu węglem wierzchniej powierzchni stali. Dzięki tej obróbce, stal zyskuje wiele pozytywnych właściwości, takich jak niemal całkowita odporność na ścieranie jej wierzchniej warstw, przy zachowaniu miękkości i plastyczności jej warstw głębszych, co ułatwia jej obróbkę. Pomaga to również zwiększyć odporność wytworzonych z tego gatunku stali przedmiotów i części mechanicznych, szczególnie odporności na uderzenia i duży nacisk, nawet długotrwały. Dodatkowo, ten gatunek stali odznacza się niezwykłą odpornością jeżeli chodzi o pracę w wyjątkowo ciężkich warunkach roboczych, szczególnie jeżeli mowa o pracy w wysokich temperaturach. Omawiane powyżej cechy są niezwykle pożądane, szczególnie jeżeli mówimy o produkcji części mechanicznych do samochodów, maszyn przemysłowych i innych, gdyż właśnie w takich zastosowaniach wymagana jest odporności na tarcie, ścieranie, wysokie temperatury i tym podobne. Stal do nawęglania jest więc doskonałym materiałem do tworzenia półproduktów, z których później wytwarza się między innymi koła zębate, ślimaki, wały, tuleje, i inne części mechaniczne które poddawane są bardzo dużym naciskom i obciążeniom. Charakterystyczne cechy tego gatunku stali to jej niezwykła odporność na ścieranie. Proces nawęglania odpowiada głównie za niezwykłą wytrzymałość wierzchniej warstwy tego surowca, co pozwala stosować go w produkcji takich części, których praca wiąże się z podatnością na duże tarcie podczas codziennej pracy. Jednocześnie, miękki rdzeń nie jest utrudnieniem podczas poddawaniu tego gatunku stali wszelkiego rodzaju obróbkom. Szczególnie te dwie cechy wyróżniają stal do nawęglania pośród innych gatunków tego surowca, których odporność przekłada się również zazwyczaj na małą podatność na wszelkiego rodzaju obróbkę.

Stal jest niezwykle zróżnicowanym surowcem, a wszelkie jej gatunki czy odmiany znajdują zastosowanie w produkcji innych przedmiotów, części mechanicznych i tak dalej. Szczególnie nasycanie węglem stali powoduje, że niemal zupełnie zmieniają się naturalne cechy tego surowca, który dzięki temu zdobywa zupełnie nowe zastosowania.