Zaawansowany kurs operatora drona

Samo posiadanie drona i używanie go w celach rekreacyjnych nie wymagało posiadania żadnego pozwolenia. Każdy mógł sterować taką maszyną by nagrywać osobiste filmy czy używać go do zabawy. Jednak sterowanie taką maszyną w celach zarobkowych nie było wcale tak proste, gdyż wymagało pozwoleń i odbycia stosownego kursu, przygotowującego operatorów do obsługi drona podczas imprez masowych i eventów.

Profesjonalne szkolenie operatora drona

kurs na operatora drona warszawaJako że używanie bezzałogowych pojazdów obserwacyjnych podczas trwania imprez masowych objęte było wieloma restrykcjami, zawartymi w ustawach prawnych, żaden organizator nie zezwalał na użycie takiej maszyny przez osoby które nie posiadały certyfikatu przeszkolonego operatora. Z tego powodu, osoby które chciały w ten sposób wykorzystywać posiadanego drona, musiały wpierw odbyć profesjonalny kurs na operatora drona Warszawa. Kursy takie organizowane były przez ośrodki szkoleniowe, ale również i przez drużyny pokazowe, złożone z osób posiadających pozwolenie na przeprowadzanie szkoleń i kursów operatorów. Same szkolenia były często przeprowadzane od podstaw, przez co niemal wszystkie były dobrym miejscem do nauki podstawowych metod pilotowania drona i poznania wszystkich jego funkcji. Wstępne szkolenia niemal zawsze prowadzone były z użyciem bardzo prostych modeli dronów wyczynowych lub modeli ogólnego przeznaczenia, które nie tylko były o wiele łatwiejsze w obsłudze, ale również nie posiadały wielu zaawansowanych funkcji, zawartych w modelach obserwacyjnych, które mogłyby utrudniać naukę. Podczas takiego kursu, operator również zapoznawał się z najczęściej występującymi trudnymi sytuacjami, sterowaniem maszyny podczas złej pogody, awarii podczas sterowania dronem, oraz utraty kontroli nad maszyną, jak również poznawał metody na przeciwdziałanie takowym.

Część teoretyczna, natomiast, dotyczyła nie tylko samych dronów i metod ich konserwacji i naprawy, ale co ważniejsze, również zagadnień prawnych, jakie obowiązywały operatora podczas użytkowania maszyny komercyjnie. Kursanci poznawali więc wszystkie ograniczenia i nakazy, nałożone na operatora bezzałogowego pojazdu obserwacyjnego, oraz zasady bezpieczeństwa, bezwzględnie stosowane podczas filmowania imprez masowych. Owe kursy często trwały przez kilka miesięcy, obejmując zarówno część praktyczną jak i teoretyczną, a po tak ekstensywnym przygotowaniu, nawet osoby które wcześniej nie miały doświadczenia w obsłudze drona mogły zacząć wykorzystywać go w celach zarobkowych lub pokazowych.