Wiercenie studni głębinowych

 

Pobieranie wody z ogólnodostępnego wodociągu nie zawsze jest możliwe. Kiedy rury przebiegają w bardzo dużej odległości od miejsca, w którym konieczne jest zapewnienie wody pitnej i użytkowej mieszkańcom, wtedy wykonanie podłączenia byłoby bardzo drogie i czasochłonne. W takiej i wielu innych sytuacjach inwestor ma prawo złożyć wniosek o zgodę na wykonanie specjalnej studni głębinowej, z której będzie czerpał wodę na własny użytek. Nie każdy może jednak podjąć się realizacji takiej inwestycji.

Profesjonalna firma wykonująca wiercenie studni

profesjonalne wiercenie studniPrzede wszystkim, przed przystąpieniem do wiercenia studni i montażu pompy o odpowiedniej wydajności, konieczne jest wykonanie precyzyjnych badań geologicznych. Najczęściej są to odwierty lub badania przeprowadzane za pomocą echosondy lub innych nowoczesnych urządzeń wykorzystywanych przez geotechników. Celem wykonania badań jest ustalenie, czy w planowanym miejscu wiercenia jest woda gruntowa. Jeżeli analizy wykażą, że trafiliśmy na podziemne źródło, wtedy po ustaleniu, na jakiej głębokości się ono znajduje, kieruje się wniosek o zgodę na wykonanie takiej studni. Jeżeli wniosek będzie pozytywny, wtedy należy wynająć profesjonalną firmę, która zajmie się realizacją inwestycji. Profesjonalne wiercenie studni wymaga nie tylko odpowiedniej wiedzy, ale także specjalistycznego sprzętu. Po wywierceniu otworu należy odpowiednio zabezpieczyć ściany otworu na całej ich długości. Zabieg ten ma na celu zabezpieczenie odwiertu przed osuwaniem się mas ziemnych. Następnie próbki pobranej wody powinni trafić do laboratorium. Tam na podstawie szczegółowych badań określa się, czy woda nadaje się do picia i użytkowania. Jeśli nie ma przeciwwskazań kolejnym krokiem jest montaż odpowiedniej aparatury odpowiedzialnej za wydobycie wody i dostarczenie jej w odpowiednie miejsce. Wielkość zastosowanej pompy określa się w zależności od zapotrzebowania obiektu na wodę. Inna będzie ona dla niewielkiego domku jednorodzinnego, a inna dla gospodarstwa rolnego hodującego inwentarz.

Wykonywanie studni głębinowych jest bardzo skomplikowanym procesem. Wymaga wiedzy, doświadczenia oraz przede wszystkim specjalistycznego sprzętu. Niestety nie ma tutaj możliwości pójścia na skróty – konieczne jest wynajęcie profesjonalnej firmy. Oprócz wykonania studni zajmie się ona także wszelkimi formalnościami dotyczącymi załatwieniem odpowiednich zgód oraz sporządzenia dokumentacji powykonawczej. Dzięki temu nie będziemy musieli tracić czasu na załatwianie spraw urzędowych.