Rodzaje dźwigownic dla przemysłu

 

Suwnice to niezwykle popularne urządzenia wykorzystywane do przenoszenia ciężkich ładunków. Są one wykorzystywane w bardzo wielu gałęziach gospodarki zapewniając stały przepływ ładunków i materiałów. Wśród producentów suwnic i odbiorców urządzenie to funkcjonuje również pod nazwą dźwigownica. W przedsiębiorstwach pracują różnorodne typy suwnic, które są przystosowane do charakteru prac oraz specyfiki przenoszonych ładunków.

Popularna suwnica wysięgnikowa

suwnice konsoloweBardzo często w zakładach pracy różnych branż do zapewnienia sprawnego i szybkiego przenoszenia ładunków niezbędne jest stworzenie skomplikowanych linii transportowych złożonych z różnego rodzaju urządzeń. Przykładem takiego współistnienia i uzupełniania się suwnic jest montaż suwnic konsolowych zwanych również wysięgnikowymi lub ściennymi. Są one doskonałym uzupełnieniem suwnic pomostowych, a ich podtorza montuje się poniżej torowisk suwnic pomostowych. Są to urządzenia świetnie spisujące się w złożonych zadaniach produkcyjnych, zasięg ich działania obejmuje najczęściej kilka stanowisk pracy. Torowisko, po którym poruszają się suwnice konsolowe składa się z trzech szyn montowanych na ścianach nośnych hal lub na szeregu słupów. Suwnice tego typu mają kształt ramienia nazywanego również wysięgnikiem poziomym o udźwigu i rozpiętości mniejszej niż suwnice pomostowe ale są dla nich świetnym uzupełnieniem. Sterowanie tego rodzaju dźwigownicą odbywa się za pomocą radia lub kasety sterowniczej. Ciekawostką jest to, że suwnice konsolowe mogą być napędzane ręcznie lub silnikiem elektrycznym. Suwnice tego typu oferowane są przez wielu wiodących producentów ze względu na duże zainteresowanie jakim się cieszą u odbiorców. Dzięki nim duże suwnice pomostowe mogą wypełniać inne role w przenoszeniu ładunków po całym obszarze hali. Są to urządzenia o dużym udźwigu w zależności od ilości dźwigarów tworzących most suwnicy. Producenci oferują oprócz standardowych suwnic pomostowych modele specjalne mogące pracować w bardzo niekorzystnych warunkach otoczenia. Najczęściej suwnice pomostowe jak i konsolowe pracują wewnątrz hal choć nie wyklucza się ich użytkowania w obszarach zewnętrznych przedsiębiorstw.

Wszystkie rodzaje suwnic niezależnie od przeznaczenia spełniają kluczową rolę w działalności przedsiębiorstw dając możliwość zapewnienia ciągłości dostaw towarów i materiałów. Suwnice osiągają bardzo różne rozmiary i udźwig co daje możliwość najlepszego doboru do potrzeb potencjalnych klientów. Na stronach internetowych producentów można znaleźć wszystkie niezbędne informacje na temat suwnic.