Rękawiczki na zimie

Środki ochrony indywidualnej to ostatnia deska ratunku podczas prac, gdzie występuje zagrożenie. Jeśli w procesie oceny ryzyka zawodowego zidentyfikujemy czynniki, które mogą znacząco źle oddziaływać na pracownika, to w pierwszej kolejności powinniśmy wprowadzić środki techniczne eliminujące. Może to być na przykład inna budowa maszyny, która uniemożliwia wydzielanie toksycznych par. Ale są czynniki, które w procesie projektowania nie są w stanie zostać wycofane lub zastąpione bezpieczniejszą opcją.

Rękawice do pracy w zimnie

Rękawice robocze ocieplaneJeśli w miejscu pracy mamy do czynienia właśnie z sytuacja, gdzie zagrożenie funkcjonuje to w dalszej kolejności trzeba zadziałać z organizacją pracy. Trzeba ułożyć plan wykonywania prac tak, żeby kontakt z zagrożeniem był jak najkrótszy. W pewnych sytuacjach jest to jak najbardziej wystarczające. Często jednak techniczne rozwiązania i zmiana organizacji pracy nie są w stanie wyłączyć zagrożenia z danego stanowiska. Wtedy trzeba sięgnąć po środki ochrony indywidualnej. Środkami tymi są wszystkie narzędzia, przyrządy, ubrania, które przyczyniają się do zminimalizowania oddziaływania czynnika. Jednym z najprostszych zagrożeń występujących w miejscu pracy jest zimno. W chłodniach wszelkiego typu warto wyposażyć pracownika w ochronę przed niską temperaturą. Rękawice robocze ocieplane będą niezbędne w tego typu pomieszczeniach. Dodatkowa warstwa materiału w skuteczny sposób odizoluje skórę od minusowej temperatury. Ponadto dobrze, żeby rękawice zapewniały możliwość swobodnego ruchu i przede wszystkim były dobrane do ręki pod względem rozmiaru. W chłodniach gastronomicznych, czy rzeźniczych niezbędna jest również kurtka. Mimo to pracę i tak warto zaplanować tak, żeby czas przebywania pracownika w pomieszczeniu był jak najkrótszy. Dodatkowo warto wspomnieć o obuwiu. Najlepiej sprawdzą się półbuty, które posiadają podeszwę z wgłębieniami zapobiegającym poślizgnięciom. Na płaskich posadzkach poślizgnięcia są najczęstszą przyczyną złamań i zwichnięć kończyn dolnych. Unikajmy wypadków w miejscu pracy.

Zapewnienie środków ochrony indywidualnej należy do podstawowych obowiązków pracodawcy. Powinien on określić jakiego rodzaju materiały muszą być koniecznie wykorzystywane do wykonywania określonych prac. Za nie stosowanie środków ochrony indywidualnej pracownik powinien otrzymać naganę. W razie wystąpienia wypadku, jeśli podczas dochodzenia przez zespół powypadkowy stwierdzi się, że pracownik samowolnie zrezygnował ze stosowania ŚOI, to jest to podstawa do nie uznania wypadku. Warto więc edukować pracowników i egzekwować ich stosowanie.