Popularne rębaki spalinowe

Wszyscy ostatnio zastanawiamy się nad ochroną lasów i zasobów surowca drzewnego. Drewno ciągle jest i przez długi czas będzie wykorzystywane w różnych dziedzinach gospodarki. Problem przed jakim stoimy to wykorzystanie do maksimum pozyskanego surowca. Powstają tartaczne i stolarskie maszyny cyfrowe pozwalające do minimum ograniczyć straty drewna. Pomyślano też aby zagospodarować dotąd uważane za odpady gałęzie i inne części drzew i krzewów. Dzięki rębakom można je przetworzyć na cenne zrębki drzewne, które zostaną wykorzystane w różnych branżach, a w szczególności do produkcji opału.

Skuteczne rozdrabniacze spalinowe

rębak spalinowyWśród urządzeń do rozdrabniania drewna wiodącą rolę odgrywa rębak spalinowy, który ze względu na autonomię napędu jest bardzo uniwersalny. W przeciwieństwie do rębaków z silnikiem elektrycznym wymagającym bliskości źródła zasilania rozdrabniacz spalinowy może pracować w dowolnym miejscu. W przypadku rębaków napędzanych wałem odbioru mocy (WOM) z ciągnika również da się zauważyć przewagę rębaków z silnikiem spalinowym. Przed laty już producenci zdali sobie sprawę, że można zwielokrotnić funkcjonalność rębaka spalinowego umieszczając go na ramie lub podwoziu kołowym. Dzięki temu można dotrzeć ze sprzętem do miejsca wycinki i umożliwić pracę w terenie. Budowa rębaka spalinowego niezależnie od jego rozmiarów i parametrów roboczych jest prosta lecz wymaga najlepszych materiałów aby zapewnić trwałość sprzętu i bezpieczne użytkowanie. Materiał drzewny jest wprowadzany do rębaka najczęściej blaszanym lejem skąd dociera pod noże robocze. Moduł tnący występuje w postaci tarcz lub bębnów z umieszczonymi na nich nożami wykonanymi z wysokogatunkowej stali narzędziowej. Ilość noży może być różna w zależności od modelu rębaka. Zrębki wydobywają się z urządzenia kanałem wyrzutowym, który najczęściej występuje pod postacią blaszanego ramienia. W niektórych modelach ramię można obracać. Szczególnym przykładem rębaków spalinowych są urządzenia zamontowane na podwoziach gąsienicowych. Umożliwiają pracę w bardzo trudnym terenie dzięki czemu stają się niezastąpione w wielu przypadkach.

Producenci aby zwiększyć konkurencyjność swoich urządzeń zwracają coraz większą uwagę na wyposażenie rębaków w osprzęt dodatkowy. Mowa tu przede wszystkim o montowaniu na końcu leja podawczego wałków ruchomych napędzanych hydraulicznie. Mają one za zadanie utrzymanie kontroli tempa wsadu oraz stabilizację wprowadzania. Ułatwia to pracę operatora i zmniejsza wydatnie możliwość odniesienia obrażeń. Dodatkowo można opcjonalnie zakupić specjalne, składane podajniki rolkowe. Pełna oferta wszystkich producentów dostępna jest na ich stronach i internetowych.