Popularne i skuteczne – o przewiertach sterowanych

Metoda przewiertów sterowanych jest od lat znana i stosowana na szeroką skalę w Europie Zachodniej. Obecnie również w Polsce można wykonywać kopanie bezpośrednio pod ziemią, prawie bez usuwania jej wierzchniej warstwy. Nowa technika pozwala przeprowadzić łącza kanalizacyjne w miejscach pozornie niedostępnych – pod ruchliwymi jezdniami, zbiornikami wodnym, chronionymi terenami zielonymi bez naruszenia panującego tam porządku, powodowania licznych uszkodzeń i utrudnień, na przykład w ruchu ulicznym, oraz konieczności wykonywania robot rekonstrukcyjnych.

Zalety popularnych przewiertów sterowanych

popularne przewierty sterowanePrzewierty sterowane polegają na wykonaniu wiercenia wstępnego w miejscu, gdzie zostanie utworzona nowa sieć kanalizacyjna lub wodociągowa. Wiertło lub prowadzona za nim rura osłonowa wyposażone są zazwyczaj w sondę, która pozwala operatorom na powierzchni lub w płytkim wykopie, kontrolować sytuację pod ziemia i koordynować pracę tak, by przewiert nie natrafił na inną zapomnianą sieć, podziemny zbiornik wodny lub litą skałę. W sytuacji, gdy odwiert zbliży się do przeszkody, wiercenie zostaje skierowane w bezpieczną stronę, tak, by nie dopuścić do blokującego, a czasem także uniemożliwiającego dalsze prace zalania czy kłopotliwej zmiany projektów. Popularne przewierty sterowane mogą często przebiegać w prawie dowolny sposób, na wybranym poziomie, nie kolidując z często skomplikowaną i trudną do odtworzenia zabudową znajdującą się na powierzchni, a także naturalnym czy wytworzonym przez człowieka ułożeniem elementów znajdujących się pod ziemią. Wykonywane na bieżąco sterowanie odwiertem to ogromna oszczędność wydatków ponoszonych zazwyczaj podczas działań budowlanych tego typu, a ponadto także oszczędność czasu poświęcanego na prace wykopowe i naprawcze. Nowoczesne przewierty to metoda gwarantująca wygodną i bezproblemową budowę kanalizacji, gwarantująca prostotę wykonania i dbanie o środowisko naturalne.

Poszerzająca się nieprzerwanie zabudowa miast i wsi, tworzenie nowych przedsiębiorstw i hal produkcyjnych, a także różnego rodzaju obiektów użytkowych wymaga ciągłego doprowadzania i tworzenia nowych łączeń sieci kanalizacyjnych i wodociągowych. W systemie tradycyjnym każda nowa praca wymagała naruszenia poprzedniej i wiązała się z ryzykiem oraz kosztami wielu rekonstrukcji. Obecnie można ominąć istniejące już zabudowania, jezdnie, a nawet chronione tereny naturalne dzięki wprowadzania rur bezpośrednio pod ziemię za specjalnego pomocą poziomego przewiertu z udziałem sondy.