Polecane książki o masonach

 

Kiedy poznałam swojego przyszłego męża w moim życiu dokonywało się wiele poważnych zmian. Między innymi zaczęłam na nowo tworzyć relację z Panem Bogiem i uczestniczyć w życiu religijnym. To wtedy zaczęłam interesować się tematyką wolnomularstwa w kościele katolickim oraz tematyką nowego porządku świata, który mają w planach wprowadzić przedstawiciele lóż masońskich.

Książki o masonerii

zaskakujące książki o masonachJuż przy pierwszym spotkaniu w księgarni okazało się, że mamy podobne poglądy na świat. Oboje poszukiwaliśmy książek, które miały poszerzać naszą wiedzę w tematyce masonerii nie tylko działającej na terenie Polski, ale również innych krajów oraz świata. Oprócz współczesnych informacji interesowała mnie również historia tego ugrupowania, której początki datuje się na koniec XVII wieku. Pierwsze loże powstawały na terenie Anglii i Szkocji. Choć większość mówi o tym, że ta wielka organizacja zrzeszająca ludzi z wszystkich kontynentów nie stanowi żadnego zagrożenia. Ja wczytując się w różnego rodzaju materiały zaczęłam wątpić w to, że wolnomularstwo opiera się jedynie na trzech podstawowych założeniach to jest wolności, równości i braterstwie. Trudno uwierzyć, że organizacja ta, która jest podzielona na wiele federacji i for nie ma innych celów prócz doskonalenia duchowego człowieka. Na zgoła inne intencje wskazują różnego rodzaju książki ukazujące jak wiele wewnętrznych konfliktów trawi organizację wolnomularzy. I choć z wielu stron widać, że masoni próbują ukrywać swoje prawdziwe intencje to na światło dzienne co jakiś czas wychodzą zaskakujące książki o masonach oraz nowe fakty, z których możemy dowiedzieć się nowych i czasem nawet wstrząsających informacji. Na polskim rynku istnieje kilku wybitnych autorów, którzy zajmują się tą tematyką. Trudno zaprzeczyć faktom, a książki te często mają również tło historyczne, które daje możliwość głębokiej refleksji nad tym czym faktycznie jest masoneria i jakimi ludźmi są sami masoni. W Polsce wiele postaci historycznych wywodziło się z masonerii dla przykładu sam król Stanisław August Poniatowski. Po dziś dzień wielu ludzi w rządzie i to wysoko postawionych polityków przynależy do wolnomularstwa. Masoneria oprócz tego, że jest grupą społeczną, która ma na celu doskonalenie człowieka pragnie wpłynąć również na jego duchowość. Idee wolnomularstwa wywarły silny wpływ na Konstytucję Stanów Zjednoczonych, polską Konstytucję 3 Maja czy francuską Deklarację Praw Człowieka.

Wiedza na temat masonerii może pokazać nam jak bardzo masoni aktywni są w otaczającym nas świecie. Wolnomularze mieli wpływ na bieg historii, wpływali na rozwój edukacji oraz powstawanie szkół i uniwersytetów. Jeśli są budowniczymi świata to czy nie oni kreują wydarzenia, jakich jesteśmy świadkami?