Jakie kroki należy wykonać, aby pozbyć się odpadów niebezpiecznych?

 

Ciągle zmieniające się przepisy oznaczają, że zarówno firmy, jak i ogół społeczeństwa produkują odpady, które obecnie są klasyfikowane jako niebezpieczne. Ten rodzaj odpadów ma inne wymagania dotyczące usuwania niż odpady inne niż niebezpieczne, dlatego ważne jest przestrzeganie określonych kroków w celu zapewnienia, że ​​odpady są usuwane w sposób zgodny z prawem. Obejmuje to szerokie spektrum strumieni odpadów, od produktów takich jak kwasy, azbest i zużyty olej, po małe akumulatory oraz domowe lodówki i zamrażarki.

Kody stosowane do klasyfikacji odpadów

odpady niebezpieczne - kodyProducent odpadów jest odpowiedzialny za skorzystanie z usług licencjonowanego przewoźnika odpadów w celu zbierania odpadów i upewnienia się, że pozbywają się twoich odpadów w legalnym zakładzie recyklingu / przetwarzania. Warto pamiętać, że nie wszystkie punkty utylizacji odpadów są upoważnione do przyjmowania każdego strumienia na odpady niebezpieczne – kody,  BKP są wyjątkowe pod tym względem, że oferują zarówno usługę zbierania i usuwania, jak i tylko na obiekt do usuwania. Zajmujemy się także wszystkimi odpowiednimi formalnościami prawnymi przy organizacji zbiórki odpadów; dając naszym klientom spokój ducha, że ​​wszystko jest załatwione. Jeśli jednak chcesz sam przewieźć swoje odpady do naszej stacji transferowej, musisz prawnie posiadać licencję przewoźnika odpadów, aby to zrobić, a BKP poprosi o potwierdzenie tego przed przybyciem na miejsce. W przypadku transportu odpadów bez kary mogą zostać naliczone kary do 5000 GBP. Rejestracja licencji przewoźnika odpadów jest prosta i zazwyczaj bezpłatna, jeśli jesteś producentem odpadów, a po zarejestrowaniu dane organizacji pojawią się w rejestrze publicznym. Możesz dowiedzieć się więcej lub zarejestrować na stronie rządowej: https://www.gov.uk/waste-carrier-or-broker-registration. Nie zapominaj również, że przy transporcie odpadów niebezpiecznych każdy ładunek musi być poparty listem przewozowym Agencji Środowiska. Aby dowiedzieć się więcej na temat tej dokumentacji prawnej, odwiedź: stronę internetową EA z listami przewozowymi.

Istnieje kilka wyjątków od tej zasady; jednym z nich jest to, że jeśli jesteś klientem krajowym, wypełnienie listu przewozowego będzie konieczne tylko w przypadku transportu odpadów azbestowych. Wymagane będą dodatkowe informacje w celu wypełnienia tych formularzy, takie jak standardowy kod klasyfikacji przemysłowej (SIC) firmy. Jest to kod generowany dla działalności biznesowej, która wytwarza odpady. Należy sprawdzić EWC i wybrać odpowiedni kod do usunięcia. Kod EWC opisuje wytwarzane odpady.