Jaką jakość powinna posiadać energia elektryczna?

 

Duże zakłady przemysłowe wymagają odpowiedniego zarządzania w celu optymalizacji procesów w nich zachodzących. Kluczem do sukcesu jest wdrażanie nowych rozwiązań, które pozwolą ograniczyć zużycie mediów przy jednoczesnym wzroście wydajności. Może to zostać osiągnięte jedynie poprzez zbieranie danych oraz wyciąganie na ich podstawie odpowiednich wniosków. Jedną z ważniejszych instalacji w obiektach jest z całą pewnością elektryka. Prąd jest potrzebny do działania większości urządzeń oraz maszyn na liniach technologicznych.

Jak przeprowadzić analizę parametrów elektrycznych?

profesjonalny analizator jakości energii elektrycznejCzęsto w jednym zakładzie zlokalizowanych jest co najmniej kilka szaf rozdzielczych oraz sterowniczych przez które maszyny są podłączone do głównej sieci. W szafach tych zlokalizowane są zabezpieczenia oraz układy pomiarowe. Dobrym przykładem może być profesjonalny analizator jakości energii elektrycznej, który pozwala monitorować najważniejsze parametry sieci. Należy zaliczyć do nich: wartość napięcia, natężenie prądu czy moc. Dodatkowo przy pomocy analizatora kontrolować można współczynnik mocy czy wyższe harmoniczne. Nowoczesne urządzenia są w stanie przesyłać dane do jednostki centralnej, w której możliwa jest ich dalsza obróbka. Zapisy pozwalają wykryć wszelkie anomalie takie jak chociażby: zapady, zaniki czy wahania napięcia zasilającego. Dzięki temu osoby odpowiedzialne za ciągłość procesu mogą powiązać dane zdarzenia z momentami załączeń poszczególnych urządzeń oraz poszukać wyjścia z sytuacji. Warto wspomnieć, że jakość energii elektrycznej jest zagadnieniem bardzo ważnym ze względu na funkcjonowanie wszystkich sprzętów podłączonych do sieci. Niektóre maszyny pobierające dużą energię mogą bowiem wprowadzać do sieci duże zakłócenia. W związku z tym niezbędne jest ich stałe monitorowanie oraz reagowanie w momencie wykrycia anomalii. Wszelkie odchyły od normy mogą bowiem prowadzić do spadku wydajności oraz sprawności procesu.

W skrajnych przypadkach może dojść do przegrzania instalacji czy wzrostu lub spadków obrotów silnika czy silników. Jak widać pojęcie jakości energii jest złożone i obejmuje wiele istotnych parametrów. Rolą zarządcy czy osób odpowiedzialnych za utrzymanie ruchu jest kontrola parametrów procesu oraz interwencja w momencie wykrycia jakichkolwiek anomalii. Monitorować sieć pozwalają nowoczesne urządzenia, które są przystosowane do pracy w zakładach przemysłowych. Można je zakupić zarówno w punktach stacjonarnych jak i również za pośrednictwem Internetu. Przy wyborze odpowiedniego modelu warto zwrócić uwagę na jego klasę oraz dokładność.