Jak legalnie przewozić odpady w Niemczech?

W obecnych czasach bardzo dużą uwagę przykłada się do kwestii ochrony środowiska. Z tego względu wiele aspektów z tym związanych, na przykład gospodarka odpadami, podlega rygorystycznym regulacjom prawnym. Dzięki tmeu można skutecznie zapobiegać wszelkim nadużyciom.

Jak wygląda transportowanie śmieci w Niemczech?

transport odpadów w niemczechWszyscy zdajemy sobie sprawe z tego, w jak złym stanie znajduje się obecnie nasze środowisko naturalne. Dlatego też właśnie wiele państw bardzo rygorystycznie podchodzi do wielu kwestii związanych z ochroną środowiska, na przykład do przewozu śmieci. Na tych polach bowiem do tej pory dochodziło do wielu nadużyć, co prowadziło na przykład do nielegalnych składowisk śmieci, które generowały poważne zagrożenie dla środowiska. Dlatego też obecnie, aby móc przewozić odpady, konieczne może być uzyskanie pozwolenia na transport odpadów w Niemczech.  Ze względu na obecną sytuacje międzynarodową, takie pozwolenie można sobie załatwić na szczęście drogą elektroniczną. Tylko ono da nam możliwość legalnego przewozu odpadów na terenie Republiki Federalnej Niemiec.  Aby złożyć wniosek uprawniający do legalnego przewozu odpadów  w Niemczech trzeba zarejestrować się na właściwej stronie internetowej, która jest w całości w języku polskim. Przy rejestracji należy podać wszystkie najważniejsze informacje na temat firmy, od danych teleadresowych, po regon i numer KRS. Następnie konieczne przesłanie jest skanów zaświadczeń, między innymi o niekaralności. Bardzo są ważne także inne dokumenty, takie jak dowód ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, wykaz numerów rejestracyjnych firmy, których będziemy używać do przewozu odpadów, a także na przykład licencja unijna. To ostanie jest wymagane jedynie w stosunku do tych firm, które nie mają swojej siedziby w Niemczech. Wszystkie te skany należy przesłać na podany adres mailowy, a następnie oczekiwać na decyzję na temat przyznania lub odrzucenia wniosku. Jeżeli nasz wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie uzyskamy zaświadczenie, które pozwoli nam na w pełni legalny przewóz odpadów. Takie zaświadczenie powinien posiadać przy sobie nasz kierowca, przewożący odpady, gdyż będzie ono wymagane podczas kontroli drogowej na terenie Niemiec.

Wiele krajów znacznie bardziej rygorystycznie podchodzi do kwestii ochrony środowiska. Dotyczy to również Niemic, gdzie na przykład podejmowane są działania mające uniemożliwiać powstanie nielegalnych składowisk śmieci. Z tego względu, firmy chcące przewozić odpady, musza postarać się o uzyskanie pozwolenia.