Grzewcze żarówki terrarystyczne

Dla zwierząt zmiennocieplnych hodowanych w terrariach, dostarczanie odpowiedniej dla nich ilości ciepła jest kluczowe. Pozwala ono na prawidłowy rozwój gadów i wykształcenie poprawnych zachowań socjalnych. Na rynku dostępnych jest wiele różnych urządzeń służących do kontrolowania ilości ciepła we wnętrzu zbiornika. Za najpopularniejsze i najbezpieczniejsze, uważa się żarówki. Są nie tylko powszechnie dostępne, ale ilość ich wariantów pozwala na ich dokładne dostosowanie do warunków, w jakich przebywa zwierzę.

Sposoby ogrzewania terrarium

żarówka grzewcza do terrariumNa rynku dostępnych jest wiele produktów, które służą regulowaniu temperatury w zbiornikach hodowlanych. Najczęściej występujący to żarówka grzewcza do terrarium w formie koncentrycznej lub promiennika podczerwieni. Poza tego typu elementami dostępne są także promienniki ceramiczne, a także kable, maty i kamienie grzewcze. Największą skutecznością odznaczają się żarówki koncentryczne, za których pomocą wytworzyć można tak zwaną „wyspę ciepła”. Zapewnia ona zwierzęciu możliwość wygrzewania się, gwarantując przy tym zgodność docierania promieni z tą, panującą w naturze. Promienniki ceramiczne służą przede wszystkim do dogrzewania bardzo dużych terrariów, gdyż ich moc jest dużo większa, niż przeciętnych żarówek dostępnych na rynku. Hodowcy unikać za to powinni kabli, mat i kamieni grzewczych. Nie pozwalają one zwierzęciu w porę zareagować na przegrzanie, co doprowadzić może nawet do śmierci. Nie może ono bowiem w skuteczny sposób regulować ilości docierającego ciepła, na przykład przez zmiany ubarwienia grzbietu lub ucieczkę w niższe partie terrarium. W stosowaniu kabli dodatkowym zagrożeniem jest możliwość uszkodzenia ich powierzchni, co doprowadzić może do natychmiastowej śmierci zwierzęcia. Pamiętać też należy o odpowiednim zabezpieczeniu źródła ciepła. Nie może ono znajdować się zbyt wysoko, gdyż temperatura nie będzie wystarczająca. Umieszczenie go zbyt nisko doprowadzić może do poparzeń mieszkańca terrarium. Należy też zadbać o to, by zwierzę nie mogło dotknąć żarówki.

Wybór tego, w jaki sposób wnętrze terrarium będzie dogrzewane, powinien być dokonywany w trosce o dobro zwierzęcia. Najlepiej użyć do tego celu żarówek grzewczych, które pozwolą nie tylko na uzyskanie pożądanej temperatury w „wyspie ciepła”, ale też kierunek promieni docierających będzie zgodny z tym, jaki występuje w środowisku naturalnym. Należy za to wystrzegać się wszelkiego typu mat, kabli i kamieni grzewczych. Nie pozwalają one na wykorzystanie przez zwierzę naturalnych systemów obronnych, co może doprowadzić do jego śmierci.