Gdzie szkolić wstępnie?

 

Pracodawca przyjmując do pracy nowego pracownika ma wobec niego wiele zobowiązań. Po pierwsze wysyła go na badania lekarskie. Już na etapie wypisywania skierowania muszą być zidentyfikowane wszystkie czynniki występujące na danym środowisku pracy. Właściwa analiza i ocena ryzyka zawodowego pozwoli stworzyć cały obraz danego miejsca pracy. Pozwoli też uchronić pracownika przed niepożądanymi chorobami, czy wypadkami. Badanie lekarskie to również zapis aktualnego stanu zdrowia nowo przyjętej osoby.

Warszawskie szkolenia wstępne bhp

szkolenie wstępne bhp w WarszawieJeśli pracownik ma w swoich obowiązkach wpisany nietypowe zajęcia to czas zrobienia badań lekarskich może się wydłużyć. Na przykład jeśli wpiszemy kierowanie samochodem służbowym, to dodatkowo pracownik zostanie skierowany na badania psychologiczne. A jak wiadomo, w przychodniach medycyny pracy zazwyczaj psychologowie mają dosyć duże obłożenie i jest duże prawdopodobieństwo, że nie uda się zakończyć badań jednego dnia. Warto to przewidzieć planując harmonogram przyjęcia i rozpoczęcia pracy. Jeśli nowy pracownik szczęśliwie otrzyma zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy to możemy zacząć go wprowadzać w nowe środowisko. Przede wszystkim pierwszego dnia należy podpisać umowę. Nikt nie powinien bez niej rozpoczynać świadczenia swoich usług na rzecz firmy. Po tych miłych formalnościach należy przeprowadzić szkolenie wstępne bhp w Warszawie tam, gdzie pracodawca nie dysponuje własnymi pracownikami zajmującymi się działką bhp warto skorzystać z usług firmy zewnętrznej. Trzeba tak ułożyć plan, żeby przed przystąpieniem do zadań nowa osoba obowiązkowo przeszła takie szkolenie. Dowodem an odbycie szkolenia jest podpisane oświadczenie przez nową osobę, a także karta szkolenia wstępnego w dziedzinie bhp. Wzór karty jest ściśle określony przez odpowiednie rozporządzenie. Wszystkie dokumenty koniecznie zachowujemy i umieszczamy w aktach osobowych pracownika.

Po ogólnym szkoleniu należy przeprowadzić instruktaż stanowiskowy. Jest ono już bardzo szczegółowe. Najlepiej jeśli przeprowadzi je doświadczony pracownik, który na co dzień również wykonuje bądź wykonywał do tej pory te same obowiązki. Należy pokazać i wyjaśnić wszystkie czynności, jakie będą wykonywane na danym stanowisku pracy. Później pod okiem osoby przeprowadzającej szkolenie nowa osoba powinna próbnie wykonać dane zadania. Jest to czas na korektę i wpojenie bezpiecznej wersji wykonywania zadań.