Gdzie można się spotkać z zakuciami hydraulicznymi?

Złączki hydrauliczne to części używane do łączenia węży, rur i rurek w układach hydraulicznych. Sprzęt hydrauliczny zwykle działa pod wysokim ciśnieniem i często nie jest stałym układem. W związku z tym złączki hydrauliczne muszą być mocne, uniwersalne i niezawodne, aby bezpiecznie i skutecznie działać w odpowiednich zastosowaniach. Złączki te zazwyczaj spełniają surowe normy, które określają ich konstrukcję, wymiary i wartości ciśnienia.

Istnieją różne klasyfikacje zakuć hydraulicznych

zakucia hydrauliczneWażne jest, aby rozróżnić, jakiego rodzaju urządzenia hydrauliczne są podłączone w systemie, aby określić, które złącza są odpowiednie. Rury hydrauliczne to precyzyjne rury bez szwu produkowane specjalnie dla hydrauliki. Rury mają standardowe rozmiary dla różnych zakresów ciśnienia, o standardowych średnicach do 100 mm. Rury są połączone ze sobą za pomocą kołnierzy, złączek spawalniczych, połączeń kielichowych lub pierścieni ciętych. Bezpośrednie łączenie rur przez spawanie jest niedopuszczalne, ponieważ nie można skontrolować wnętrza. Rury hydrauliczne to rury o większej średnicy. Zasadniczo są one stosowane do zastosowań niskociśnieniowych lub gdy inne rury nie są dostępne. Można je połączyć za pomocą spawów lub połączeń gwintowych lub poprzez zakucia hydrauliczne. Ze względu na większe średnice rurę można zwykle sprawdzić wewnętrznie po spawaniu. Wąż hydrauliczny jest klasyfikowany według ciśnienia, temperatury i kompatybilności z płynami. Węże są stosowane w aplikacjach, w których rury lub rurki nie są odpowiednie, zwykle w celu zapewnienia elastyczności podczas obsługi lub konserwacji maszyny. Wąż składa się z wielu warstw gumy i drutu stalowego. Węże hydrauliczne mają zazwyczaj stalowe złączki na końcach. Najsłabszą częścią węża hydraulicznego jest podłączenie węża do złączki, dlatego właściwy dobór i montaż złączki jest niezbędny w zastosowaniach wysokociśnieniowych. Złącza hydrauliczne są rozróżniane na podstawie rodzaju połączenia i funkcji, jaką wykonuje. Rodzaj połączenia Złączki hydrauliczne są mocowane na wiele różnych sposobów, każdy z własnymi wygodami i zaletami. 

Złączki zaciskowe obejmują wszystkie typy złączek, które wykorzystują siłę ściskającą do połączenia naczynia z łącznikiem. Standardowe złączki zaciskowe wykorzystują metalowe uszczelki, pierścienie lub tuleje, które tworzą uszczelnienie naczynia poprzez ściśnięcie. Ściśnięcie zwykle wykonuje się przez dokręcenie nakrętki na złączce nad rurami i tuleją, ściśnięcie i zamocowanie naczynia wewnątrz.