Co to jest tulejowanie?

Wiele firm zajmują się wytaczaniem i tulejowaniem otworów przelotowych i ślepych w maszynach budowlanych rolniczych. Szczególnie ważne jest kompleksowa obsługa otworów wyrobionych lub uszkodzonych oraz dopasowywanie sworzni. Do wykonywania tego typu usług niezbędny jest nowoczesny park maszynowy i wszechstronnie przeszkolony personel. Obecnie jest bardzo ważny zakres działań, ponieważ wiele maszyn wykorzystywanych przy pracach budowlanych ma za sobą długi okres eksploatacji.

Jak wykonać fachowe tulejowanie maszyn?

fachowe tulejowanie maszyn budowlanychNatomiast fachowe tulejowanie maszyn budowlanych i rolniczych przyczynia się do wydłużenia ich terminu trwałości i przydatności do użycia. Maszyny używane do pracy w terenie najczęściej uszkadzają elementy pracujące, na które mają wpływ również warunki atmosferyczne. Naprawa wybitych otworów jest realizowana przez mobilne warsztaty naprawcze, ponieważ bardzo trudno jest przetransportować uszkodzoną maszynę na dużą odległość i wiąże się to z dodatkowymi kosztami. Firmy zajmujące się tulejowaniem otworów używają zarówno części dostarczanych przez klienta, jak i dorabianych przez siebie. Wykorzystując przenośne wytaczarko- napawiarki ciężki sprzęt budowlany i rolniczy można naprawić w trakcie pracy, na terenie klienta. Oprócz tulejowania profesjonalni mechanicy wykonują wytaczanie otworów w miejscach do tego niezbędnych. Robione jest również roztaczanie otworów w miejscach, w których są obecne. W zakres ich obowiązków wchodzi też wymiana uszkodzonych sworzni. W pracujących maszyna bardzo często wytwarzają się luzy, szczególnie w newralgicznych miejscach, dlatego należy zawsze sprawdzić takie punkty i usunąć wady. Bardzo istotną usługą jest naprawa gniazd po łożyska, ponieważ są to miejsca wyjątkowo narażone na wyrobienie, ze względu na pracę uciążliwą maszyny. Ciężki sprzęt budowlany, ze względu na swoją specyfikę pracy jest szczególnie narażony na wybijanie się otworów, we wszelkich możliwych połączeniach.

Pod wpływem działania dużych sił wytwarzają się luzy, a w miejsce starych, należy wytworzyć nowe sworznie o większej średnicy, aby pasowały do powstałych otworów wraz z preparatem smarującym, który ma za zadanie uszczelnienie takich miejsc. Dzięki nowoczesnemu sprzętowi naprawy odbywają się szybko i sprawnie. Jest obecnie niezwykle istotne, ponieważ firmy budowlane nie mogą pozwolić sobie na przestój, ze względu na napięte terminy. Możliwość dojazdu do klienta znacznie przyspiesza diagnozę i wykonanie naprawy, nawet niezwykle skomplikowanych systemów łożyskowych.